Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Baborowie
 
z dnia 15 lutego 2011 roku 
  w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie zarządzonych na dzień 06 marca 2011 r.  
  

Na podstawie art 64o ust 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190) 
  
Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie, uchwala, co następuje: 

 
                                                                    § 1.

W wyniku przeprowadzonego losowania następującym komitetom wyborczym, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Baborowie przyznano następujące numery: 
 
   
NR.1 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BABORÓW 

NR 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUGENIUSZA WAGI
   
                                                                     § 2. 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-02-2011 15:19