Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VI nabór

URZĄD MIEJSKI

INFORMUJE, ŻE W WYNIKU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA

PN. „UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BABORÓW –VI NABÓR”,

USUNIĘTO 3 435 m2  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST,

CO POZWOLIŁO NA OSIĄGNIĘCIE EFEKTU RZECZOWEGO
I EKONOMICZNEGO W WYSOKOŚCI  54,95 Mg.

ZADANIE BYŁO REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU.

KOSZT CAŁEGO ZADANIA WYNIÓSŁ 25 029,91 zł, z czego:  

50 % stanowiło dofinansowanie z NFOŚiGW – 12 514,96 zł;

35% stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW – 8 760,47 zł;

15% pokryła Gmina Baborów – 3 754,48 zł.

 

 

 

URZĄD MIEJSKI W  BABOROWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

OD 2 LUTEGO  DO 19 MARCA 2015 ROKU

 

DOKŁADNE INFORMACJE:

Urząd Miejski w Baborowie– TEL. 77/403 69 24

Dofinansowanie może obejmować:

demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W ramach dofinansowania koszty pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz
Gmina Baborów.

 

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki związane z zakupem
i montażem nowego pokrycia dachowego.

PDFwniosek o usunięcie azbestu.pdf (983,06KB)

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 20-02-2015 11:50
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 14-10-2015 11:53