Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Harmonogram wyborów sołtysa i rad sołeckich

Informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr OW - 23/15 Burmistrz Gminy Baborów z dnia 18 lutego w sprawie ustalenia terminu zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rad sołeckich w sołectwie Szczyty, Dzielów, Raków, Sucha Psina, Dzićmarów oraz Babice ustalono następujący harmonogram wyborów sołtysa i rad sołeckich:

  1. Sołectwo Szczyty – 26 luty 2015r. o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej;
  1. Sołectwo Sucha Psina – 3 marca 2015r. o godz. 1800  w świetlicy wielskiej;
  1. Sołectwo Dzielów – 6 marca 2015r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej;
  1. Sołectwo Babice – 9 marca 2015r. o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej;
  1. Sołectwo Raków – 12 marca 2015r. o godz. 1930 w świetlicy wiejskiej;
  1. Sołectwo Dziećmarów – 13 marca 2015r. o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej.


O terminach zabrań sołeckich w pozostałych sołectwach poinformujemy w terminie późniejszym.

Sekretarz Gminy:

Agnieszka Kania-Kała

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 20-02-2015 11:57
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 20-02-2015 11:57