Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wybrów uzupełniających

Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie po otrzymaniu protokołu głosowania obwodowej komisji wyborczej nr 2 ustaliła nastepujące wyniki głosowania:

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania                - 1543
2. Liczba oddanych głosów                                                     - 203
3. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania - 7
4. Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych na obu kandydatów - 196

5. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) ŚLIWIŃSKI Wojciech Zbigniew  - 101
2) KUŚNIERZ Tadeusz                    -  95

Komisja stwierdziła że więcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany radnym  Pan  ŚLIWIŃSKI Wojciech Zbigniew zgłoszony przez KWW Nasza Gmina Baborów

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-03-2011 12:22