Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porzadku Publicznego o terminie posiedzenia

 

                                                       

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

informuje,

 

że w dniu 24 marca 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie planu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie na 2015r. oraz sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych za 2014r.;
  2. Sprawozdanie z działalności świetlicy miejskiej za 2014r.;
  3. Przedstawienie planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie na 2015r.i  sprawozdania z wykonania zadań  za 2014r.;
  4. Omówienie kalendarza imprez kulturalno-sportowych na 2015r.;
  5. Przedstawienie planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na 2015r.i sprawozdania z wykonania zadań za 2014r. ;
  6. Sprawy bieżące, w tym m.in.: dożywianie dzieci w Gminie Baborów.

 

 

 Przewodniczący Komisji

      mgr Mariusz Kostyk

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 18-03-2015 08:51
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 18-03-2015 09:07