Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

 

w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  V sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów  na 2014r.;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 3. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
 4. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata(nieruchomość w Czerwonkowie);
 5. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata
  (nieruchomość w Dzielowie);
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów
  (działka nr 376/1 w Czerwonkowie);
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów
  ( działka nr 413 w Czerwonkowie);
 8. wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów
  (działka nr 135 w Księżym Polu);
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów
   (działka nr 136 w Księżym Polu);
 10. zarządzenia wyborów przewodniczących oraz zarządu osiedli na terenie Gminy Baborów;
 11. zmiany Uchwały Nr IV-25/15 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 11 lutego 2015r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty;
 12. zmiany Uchwały Nr IV-24/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty;
 13. wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do organizacji pracy z rodziną;
 14. określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2015”;
 15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (działka nr 355/7 w Baborowie);
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- działka nr 355/8 w Baborowie;
 17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Baborów(działka nr 355/9 w Baborowie);

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5.Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  

    6. Zapytania, wolne wnioski.

    7. Zakończenie obrad.     

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 23 marca 2015 r

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 25-03-2015 10:27
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 25-03-2015 10:42