Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM informuje, że w dniu 30 marca 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie następującym porządkiem obrad:

 1. Analiza zadań realizowanych w Gminie Baborów za 2014r. w zakresie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Informacja Burmistrza o przetargach , udzielanych zamówieniach poniżej 30 tyś euro
  i realizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. wprowadzenia zmian do budżetu  na 2014r.;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej;
 4. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz
  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ;
 5. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz
  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata;
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów(działka nr 376/1 w Czerwonkowie);
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów(działka nr 413 w Czerwonkowie);
 8. wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (działka nr 135 w Księżym Polu);
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (działka nr 136 w Księżym Polu) ;
 10. zarządzenia wyborów przewodniczących oraz zarządu osiedli na terenie Gminy Baborów;
 11. zmiany Uchwały Nr IV-25/15 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 11 lutego 2015r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ;
 12. zmiany Uchwały Nr IV-24/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015r.;w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty;
 13. wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do organizacji pracyz rodziną;
 14. określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2015”;
 15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów(działka nr 355/7 w Baborowie);
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów(działka nr 355/8 w Baborowie);
 17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Baborów(działka nr 355/9 w Baborowie) ; 

      4. Sprawy bieżace

 

Przewodnicząca Komisji

       Grażyna Mordel     

 

 

 

                     

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 25-03-2015 11:09
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 25-03-2015 11:13