Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - działka nr 422/6 o pow. 0.0025 ha,  obręb Raków, KW OP1G/00021229/1. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony  na obszarze sołectwa Raków  obejmujący działkę nr 422/6 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 422/6 oznaczony symbolem 10 RA-MNUI stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości.

 Wartość nieruchomości 1.630,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 12 maja 2015 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  21 kwietnia 2015 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

          Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 31-03-2015 13:37
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 09-04-2015 12:53
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 31-03-2015
 • Ilość wyświetleń: 1069
 • Link do strony: http://baborow.pl/2064/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 31-03-2015 13:37
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 09-04-2015 12:53
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 31-03-2015
 • Ilość wyświetleń: 1069
 • Link do strony: http://baborow.pl/2064/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.html
 • Data publikacji: 31-03-2015 13:37 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 09-04-2015 12:53 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 31-03-2015
 • Ilość wyświetleń: 1069
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  09-04-2015, godz. 12:53:27
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  31-03-2015, godz. 13:37:40
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl