Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 59,40 m2  na parterze budynku położonego w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej 100/1.
Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : przedpokój, „przechodnia” kuchnia, dwa pokoje, w tym jeden przechodni, łazienka z wc.
Lokal nie posiada balkonu ani loggii.Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze:  2  piwnice o powierzchni użytkowej 4,00 m2, 2,30m 2 oraz komórka  gospodarcza o powierzchni użytkowej 2,00m2 położona w budynku gospodarczym. 
Lokal usytuowany jest  w budynku położonym na działce Nr 47/18  o pow. 0,1107 ha zapisanej
w KW OP1G/00022498/4.
Cena lokalu z  udziałem w prawie własności nieruchomości 51.156,00zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren na którym znajduje się budynek przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
z uzupełniającą funkcją usługową i zgodnie z nim użytkowany.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Z dniem  20 maja 2015r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 29 kwietnia 2015r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów  oraz  na łamach gazety lokalnej.

Burmistrz Gminy

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 09-04-2015 08:33
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 09-04-2015 10:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 09-04-2015
 • Ilość wyświetleń: 966
 • Link do strony: http://baborow.pl/2073/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 09-04-2015 08:33
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 09-04-2015 10:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 09-04-2015
 • Ilość wyświetleń: 966
 • Link do strony: http://baborow.pl/2073/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.html
 • Data publikacji: 09-04-2015 08:33 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 09-04-2015 10:15 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 09-04-2015
 • Ilość wyświetleń: 966
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  09-04-2015, godz. 10:15:07
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  09-04-2015, godz. 08:33:41
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl