Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

W maju rusza nabór wniosków na finansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich!!!

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa:

(patrz źródło na stronie MRiRW)

Wstęp

Dofinansowanie operacji ze środków PROW 2007-2013, dla jednej gminy, może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania (patrz kalkulacja).

Program przewiduje możliwość finansowania instalacji na budynkach gminy oraz na budynkach mieszkańców (dodatkowe punkty).

Czytaj lub prześlij dalej, jeśli Twoja gmina spełnia kryteria dostępu (w przypadku, gdy poniższe warunki wykluczają gminę w tym naborze, przejdź na koniec wiadomości):

 • w gminie miejsko-wiejskiej instalacje mogą być sytuowane tylko w miejscowościach do 5000 mieszkańców

 • posiadanie kapitału na sfinansowanie inwestycji. Dotacja jest wypłacana jako refundacja poniesionych kosztów po rozliczeniu projektu najpóźniej do 16.10.2015

 • niewykorzystanie maks. 200 tys. Euro w latach 2013-2015 w ramach pomocy de-minimis

Pełne informacje, terminy naboru wniosków, najczęściej zadawane pytania oraz wytyczne dla poszczególnych województw dostępne są na stronie: Ministerstwa Rolnictwa.

Procedura postępowania:

 • zapoznanie się z warunkami programu i podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji (pobierz dokumenty pomocne w przeprowadzeniu postępowania administracyjnego - 3 MB)

 • wytypowanie budynków użyteczności publicznej (np. budynek urzędu, szkoła itp.)

 • wysłanie informacji do mieszkańców (opcjonalnie - projekt umożliwia realizację systemów na budynkach należących do osób fizycznych)

 • wyłonienie firmy do opracowania projektów koncepcyjnych i programu funkcjonalno – użytkowego oraz wypełnienia wniosku, w ramach zamówienia poniżej 30 tys. Euro (trzy zapytania i trzy odpowiedzi, koszt kwalifikowany)

 • Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji

 • Złożenie wniosku (najpóźniej do 01.06.2015, w zależności od województwa, patrz terminy)

 • Realizacja  i rozliczenie (do 16.10.2015)

Co z poniesionymi kosztami, jeśli dotacja nie zostanie przyznana ? W tym przypadku jedyne poniesione koszty, to te na sporządzenie projektów technologicznych. Projekty te są ważne i będzie można je wykorzystać przy dotacjach z programu RPO (patrz niżej) lub bezpośrednio w przypadku budowy instalacji ze środków własnych.

W praktyce, dotacja jest przeznaczona przede wszystkim na mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Wynika to z faktu, że:

 • budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej nie wymaga uzyskiwania żadnych pozwoleń ani decyzji administracyjnych (Prawo budowlane)

 • po wybudowaniu, instalację przyłączamy do sieci operatora w trybie zgłoszenia, bez możliwości odmowy, ani ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów (Prawo Energetyczne, Ustawa o OZE)

 • wyłącznie system fotowoltaiczny da się zwymiarować i odpowiednio dopasować zgodnie z wymogami programu PROW na podstawie szybkiej wizji lokalnej i/lub zdjęć satelitarnych oraz rachunków za energię elektryczną za poprzedni rok

 • system fotowoltaiczny nie potrzebuje dodatkowego miejsca w budynku w postaci kotłowni

 • opracowanie pełnej dokumentacji technicznej (programu funkcjonalno-użytkowego) dla budynków gminy oraz mieszkańców to czas około 7-10 dni

 • program PROW zakłada możliwość realizacji instalacji w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji. W przypadku zainteresowania projektem proszę o informację zwrotną w celu przesłania dodatkowych materiałów. Organizujemy spotkania informacyjne w gminach i wyjazdy na mikroinstalacje.

Zobacz jak inne gminy organizują program PROW i/lub program Prosument JST: Gmina Skierniewice, Gmina Turek.

Dopasowana do potrzeb budynku instalacja fotowoltaiczna, to prosta oszczędność na wydatkach za energię elektryczną.

Perspektywa w programach RPO

Odnawialne źródła energii są jednym z najważniejszych priorytetów w budżecie programu RPO na lata 2014-2020 (patrz zestawienie z podziałem na województwa).

Warto zacząć przygotowania jak najszybciej, nie czekając na ogłoszenie naboru i tym samym procedować bez pośpiechu uzyskując najwyższą jakość projektu.

Dzięki przyjęciu ustawy o OZE, systemy fotowoltaiczne w całym kraju instalują już teraz gminy oraz osoby fizyczne.

Z poważaniem
Jakub Wiśniewski

Solwis Systemy Fotowoltaiczne
Akredytacja UDT nr: OZE-E/27/000030/15

Tel: +48 22 111 83 33
Kom: +48 721 685 133
www.solwis.pl/referencje

Kalkulator opłacalności instalacji fotowoltaicznej: www.pvcalc.pl

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 16-04-2015 15:16
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 16-04-2015 15:17