Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Kwitnąca współpraca Baborowa i Hradca nad Moravicą

przekraczamy granice.jpeg

Partnerstwo pomiędzy Baborowem a Hradcem nad Moravicą trwa od 1998r.

W związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się jesienią 2014r. w Czechach i w Polsce oraz obchodami 25-lecia Samorządności w Polsce, partnerzy postanowili uczcić te wydarzenia, realizując wspólny projekt. W lutym 2015 r. w zakresie  Funduszu Mikroprojektów z  Euroregionu Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 złożono wniosek na dofinansowanie projektu pt. „Kwitnąca współpraca Baborowa i Hradca nad Moravicą”. W dniu 03.04.2015 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie w wysokości  5 164,27 euro, stanowiącą 95 % całości projektu.

W ramach projektu, w dniu 30 marca, odbyło się spotkanie nowo wybranych rad miejskich obu gmin, burmistrza Baborowa i starosty Hradca n.Moravicą oraz przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, podczas którego: nauczyciel ZSP p.Cezary Wanat opowiedział o 25- latach Samorządności w Polsce, dyrektor ZSP p.Alicja Szuba przedstawiła historię dotychczasowej współpracy między szkołami gmin partnerskich, prezes OSP w Baborowie p.Andrzej Baran przedstawił historię współpracy między jednostkami OSP Baborowa i Hradca n.Moravicą oraz określono nowe, wspólne cele oraz inicjatywy  przyszłej współpracy. Zaproszeni goście zwiedzili kościół św. Józefa oraz złożyli kwiaty i znicze na grobach Edwarda Gorczyńskiego – pierwszego burmistrza Baborowa w Odrodzonej Polsce oraz  Stanisława Tokarza, który zainicjował i aktywnie wspierał współpracę Baborowa i Hradca n.Moravicą. Następnie uczestnicy posadzili 25 drzew upamiętniających 25-lecie Samorządności w Polsce. Posadzono 15 drzew przy szkole, na ul. Wiejskiej, które utworzyły mini-ogród botaniczny.;pozostałych 10 drzew posadzono na placu zabaw przy ul. Opawskiej. Jedno z drzewek, lipę drobnolistną, specjalnie oznakowano i otoczono stalową  osłoną na pamiątkę owego projektu i 25-lecia Samorządności w Polsce. Warto zaznaczyć, ze w spotkaniu brali udział m.in. starosta Hradca nad Moravicą Josef Vicha i radna Wiesława Wójtowicz-Bunczek, którzy w 1998 roku podpisali porozumienie o współpracy obu gmin (p.W.Wójtowicz- Bunczek była wówczas burmistrzem Gminy Baborów).

Do tej pory nasze partnerstwo polegało na współpracy: urzędów gmin , szkół, jednostek ochotniczej straży pożarnych oraz parafii. Chcielibyśmy, aby rozwinęła się również współpraca ogrodników, sadowników, działkowiczów, którzy w obu gminach stanowią dość duże grupy z kilkudziesięcioletnimi tradycjami. W związku z tym w maju, w ramach projektu, przewidziano również spotkanie przedstawicieli działkowiczów, producentów rolnych, które będzie- miejmy nadzieję -  dobrym wstępem do rozwoju dalszej współpracy.

Ilona Kuszarecka , Elżbieta Kielska

DSC06025.jpeg DSC06126.jpeg

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 20-04-2015 14:58
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 20-04-2015 15:05