Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczacego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM,

informuje, że w dniu 14 maja 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Baborów za I kwartał 2015r.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2014r.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.- projekt druk nr 52/15;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 53/15;
 3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości- projekt uchwały druk nr 54/15;
 4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty  oraz ustalenia stawki opłaty  za pojemnik o określonej  pojemności – projekt uchwały druk nr 55/15;
 5. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt uchwały druk nr 56/15;
 6. stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków  nie narusza ustaleń studium – projekt uchwały druk nr 57/15
 7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów  lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków- projekt uchwały druk nr 58/15;
 8. stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów nie narusza ustaleń studium-  projekt uchwały druk nr 59/15;
 9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów  lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów - projekt uchwały druk nr 60/15;
 10. stwierdzenia, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji  farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty nie narusza ustaleń studium- projekt uchwały druk nr 61/15
 11. uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole – projekt uchwały druk nr 62/15;
 12.  wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie nieruchomości  od Agencji Nieruchomości Rolnych – projekt uchwały druk nr 63/15
 1. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

       Grażyna Mordel     

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 08-05-2015 12:21
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 08-05-2015 12:21