Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Kvetoucí spolupráce Hradce nad Moravicí a Baborowa

cz.pl.jpeg

Snaha o vytvoření podmínek pro další formu spolupráce partnerských měst Hradce nad Moravicí a polského města Baborów vedla k vypracování  projektu Kvetoucí spolupráce Hradce nad Moravicí a Baborowa, č. CZ.3/22/3.3.04/15.0447. Projekt na české straně byl podpořen dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013, Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia ve výši 8 467,55 EUR (cca 237 000,00 Kč), tj. 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Jedná se o společný projekt.

Aktivity projektu jsou symbolicky zaměřeny na kvetoucí flóru. V rámci projektu na české straně bude na začátku dubna vysázeno stromořadí u rozhledny Šance v Jakubčovicích, v počtu 40 sazenic javorů. Na výsadbě se budou podílet dobrovolníci z řad spolků a organizací působících na území Jakubčovic a zástupci samosprávy Hradce nad Moravicí a Baborowa.  Pro zvýšení informovanosti turistů bude u stromořadí umístěna naučná tabule obsahující informace o fauně a flóře, která se v této lokalitě vyskytuje (ve dvou jazykových mutacích CZ/ PL).

Pro žáky základních škol obou partnerských měst je v dubnu dále připravena exkurze v zahradnictví Pustá Polom a přednáška, která se bude skládat z teoretické a praktické části. V rámci teoretické části získají žáci informace o pěstování okrasných rostlin, v praktické části pak budou společně osazovat květinové mísy převislými muškáty. Květinové mísy budou rozmístěny na sloupy veřejného osvětlení ve frekventovaných lokalitách Hradce nad Moravicí, především na pěší zóně na ulici Podolská a na Městečku.

Projekt bude ukončen v neděli 28. června 2015, kdy se na nádvoří Bílého zámku, společně s Městskými slavnostmi, uskuteční závěrečná aktivita projektu s kulturním programem „Den květů“.

Ivana Hyklová, koordinátorka projektu

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 08-06-2015 09:58
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 08-06-2015 10:13