Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Kwitnąca współpraca Baborowa i Hradca nad Moravicą - ciąg dalszy...

pl cz2.png

W związku z kontynuacją projektu pt. „ Kwitnąca współpraca Baborowa i Hradca nad Moravicą” w dniu 21 maja odbyło się kolejne spotkanie Partnerów. Tym razem, doszło do spotkania przedstawicieli ogrodników i sadowników oraz działkowców Gminy Baborów i Hradca nad Moravicą.  Wśród zaproszonych gości z Czech byli m.in: starosta Hradca Josef Vícha,  Václav Žampa – skarbnik, Ivana Hyklová – koordynator projektu , a także przedstawiciele rady miejskiej: Jan Horák,  František Sonnek, Emil  Hennig oraz ogrodnicy i sadownicy. Po stronie polskiej  wśród obecnych byli m.in: radni rady miejskiej, Marta i Arkadiusz Lechoszest - prowadzący działalność sadowniczą w Gudyni, Jagoda i Maciej Kałwa -  prowadzący działalność ogrodniczą w Baborowie oraz przedstawiciele stowarzyszenia ogródków działkowych: Maria Wajzer, Bernadetta Suchanek, Wioletta Kamińska, sołtys Sułkowa Jadwiga Kowalczykowska wraz z przedstawicielkami Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa, dyrektor ZSP Alicja Szuba, nauczycielka Barbara Piotrowska i uczniowie.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu p. Bożeny Bensz- nauczycielki ZSP, na temat historii ogrodnictwa i sadownictwa w gminie Baborów (treść wykładu przedstawiamy poniżej, w osobnym artykule). Następnie odbyła się dyskusja pomiędzy zaproszonymi gośćmi oraz wymiana doświadczeń, opinii w tematyce ogrodniczej. W programie przewidziano również sadzenie kwitnących bylin przy ulicy Opawskiej. Ten element projektu podkreślił fakt „rozkwitania” współpracy gmin: Baborów i Hradec nad Morawicą, dzięki poszerzeniu jej o kolejne 2 grupy mieszkańców współpracujących- sadowników i ogrodników; jednocześnie, część ulicy Opawskiej - wiodącej do Czech, do partnerskiego Hradca nad Morawicą - rozkwitnie kwiatami posadzonych bylin. Następnie, dzięki uprzejmości Państwa: Kałwa i Lechoszest odwiedziliśmy ich gospodarstwa. Zaznajomili nas z wykorzystywanymi nowinkami technologicznymi oraz  oprowadzili po gospodarstwach, pokazując specyfikę ich pracy. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrażali swój podziw dla pracowitości i zaradności małżonków: Lechoszest i Kałwa.

Na koniec spotkania, w ramach kontynuacji ubiegłorocznego projektu „Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Moravica”, odbyła się, przy udziale zaproszonych gości z Czech oraz wszystkich chętnych parafian, msza święta przy kapliczce w Sułkowie, upamiętniająca dzień wspomnienia św. Jana Nepomucena, patrona Czech a także rocznicę remontu kapliczki. Mszą św. odprawił ojciec Zbigniew, a za oprawę słowno-muzyczną dziękujemy uczniom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Paniom z chóru Margaretki.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że spotkanie odbyło się sprawnie pod względem organizacyjnym i zapewnili miłą atmosferę.

Było to przedostatnie spotkanie realizowanego projektu w ramach współpracy Transgranicznej – następne odbędzie się pod koniec czerwca w Hradcu nad Moravicą.

Przypominamy, że projekt jest współfinansowany w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  w 10 %  - ze środków budżetu Państwa, w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska „Przekraczamy granice”. Mamy nadzieję na równie owocną współpracę i realizację ciekawych przedsięwzięć z partnerem czeskim w nowym okresie programowania 2014-2020.

Ilona Kuszarecka, Elzbieta Kielska

fot1.jpeg

Zdj. 1. Przywitanie gości, cześć wykładowa

fot2.jpeg

Zdj. 2. Wspólne sadzenie kwiatów, ul. Opawska, Baborów

fot3.jpeg

Zdj. 3. Wizyta w gospodarstwie ogrodniczym państwa Kałwa

fot4.jpeg

Zdj. 4. Wizyta w gospodarstwie sadowniczym państwa Lechoszest

fot5.jpeg

Zdj. 4. Wspólna msza św. przy kapliczce w Sułkowie

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 08-06-2015 15:27
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 08-06-2015 15:33