Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porzadku Publicznego RM

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje,

że w dniu 17 czerwca 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

  1. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży;
  2. Wykorzystanie obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Baborów;
  3. Omówienie arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie;
  4. Rozpatrzenie wniosków o stypendia zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej;
  5. Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;
  6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

mgr Mariusz Kostyk

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 10-06-2015 09:02
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 10-06-2015 09:02