Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 23 czerwca 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Baborowie następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja Burmistrza o przetargach, udzielanych zamówieniach poniżej 30 tys euro
  i realizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów;
 2. Kierunki Rozwoju Gminy Baborów ( m.in. informacje o możliwościach realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie Baborów w przyszłości przy udziale środków zewnętrznych);
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2014r.;- projekt uchwały druk nr 67/15;
 2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2013r. – projekt uchwały druk nr 68/15;
 3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.- projekt druk nr 69/15;
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 70/15;
 5. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 71/15
 6. wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt druk nr 65/15;
 7. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy  niż
  3 lata  i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat- projekt uchwały druk nr 66/15;
 8. przyznania stypendiów dla uczniów- projekt druk nr 72/15.

        4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

       Grażyna Mordel     

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 16-06-2015 07:50
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 16-06-2015 07:56