Komunikat ARR dot. składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

Uwaga Rolnicy!

Pozostały 2 dni na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) Oddziału Terenowego ARR.

Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnej aplikacji ELF dostępnej na stronie internetowej

 https://elf.arr.gov.pl/ dostępna

 

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/ wysadzono materiał siewny wynoszą:

• 80 zł - zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

• 130 zł - rośliny strączkowe,

• 400 zł - ziemniaki.

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A.

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 24-06-2015 12:01
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 24-06-2015
 • Ilość wyświetleń: 862
 • Link do strony: http://baborow.pl/2176/komunikat_arr_dot_skladania_wnioskow_o_doplaty_z_tytulu_zuzytego_materialu_siewnego.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 24-06-2015 12:01
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 24-06-2015
 • Ilość wyświetleń: 862
 • Link do strony: http://baborow.pl/2176/komunikat_arr_dot_skladania_wnioskow_o_doplaty_z_tytulu_zuzytego_materialu_siewnego.html
 • Data publikacji: 24-06-2015 12:01 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 24-06-2015
 • Ilość wyświetleń: 862
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl