OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 29.07.2015 r. 

UNI.6733.3.2015                                                                                                                                              

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek  Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą ul. Rynek 17, 48-120 Baborów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności ok. 7,0 m³, zlokalizowanego w Babicach, nr 109, na działce nr 377/3”

lokalizacja inwestycji: Babice 109, nr dz. 377/3.

                     

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do  wiadomości:

 1. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 17, 48-120 Baborów,
 2. Konik Ewa, Babice 111, 48-120 Baborów,
 3. Konik Stanisław, Babice 111, 48-120 Baborów,
 4. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 5. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 6. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Babicach,
 7. A/a.
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 29-07-2015 15:08
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 29-07-2015 15:09
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 29-07-2015
 • Ilość wyświetleń: 976
 • Link do strony: http://baborow.pl/2203/obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_decyzji_nr_uni673333015_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 29-07-2015 15:08
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 29-07-2015 15:09
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 29-07-2015
 • Ilość wyświetleń: 976
 • Link do strony: http://baborow.pl/2203/obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_decyzji_nr_uni673333015_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Data publikacji: 29-07-2015 15:08 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 29-07-2015 15:09 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 29-07-2015
 • Ilość wyświetleń: 976
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  29-07-2015, godz. 15:09:41
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  29-07-2015, godz. 15:08:37
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl