Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 376/1 w Czerwonkowie

Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 376/1 w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony na dzień 4 sierpnia 2015 roku o godzinie 900 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwonkowie, oznaczonej jako działka nr 376/1 o pow. 0,4800 ha, stanowiącej drogę (dr), zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego kwestię zapewnienia dojazdu do drogi publicznej dla gruntów sąsiednich.

Treść ogłoszenia o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                                                   

                                                                                                                  Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                  mgr Elżbieta Kielska

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 31-07-2015 12:50
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 31-07-2015
 • Ilość wyświetleń: 899
 • Link do strony: http://baborow.pl/2207/ogloszenie_o_odwolaniu_przetargu_na_sprzedaz_dzialki_nr_3761_w_czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 31-07-2015 12:50
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 31-07-2015
 • Ilość wyświetleń: 899
 • Link do strony: http://baborow.pl/2207/ogloszenie_o_odwolaniu_przetargu_na_sprzedaz_dzialki_nr_3761_w_czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 31-07-2015 12:50 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 31-07-2015
 • Ilość wyświetleń: 899
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl