Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/8 w Baborowie

            Baborów, 2015-08-12

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  4 sierpnia 2015 roku  o godz. 9:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie przy ul. Szkolnej oznaczona w ewidencji jako działka nr 355/8 o powierzchni 0,0137 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów drogę (dr), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4 772,00 zł

Kwota wadium: 480,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 4 822,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Anna Chacko.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                                   Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 12-08-2015 09:00
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-08-2015
 • Ilość wyświetleń: 836
 • Link do strony: http://baborow.pl/2225/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_3558_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 12-08-2015 09:00
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-08-2015
 • Ilość wyświetleń: 836
 • Link do strony: http://baborow.pl/2225/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_3558_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 12-08-2015 09:00 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-08-2015
 • Ilość wyświetleń: 836
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl