Informacja o wyniku przetargu-działka nr 134 w Księżym Polu

            Baborów, 2015-08-12

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  4 sierpnia 2015 roku  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Księżym Polu oznaczona w ewidencji jako działka nr 134 o powierzchni 0,9345 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów częściowo pastwiska trwałe (PsII i PsIV) oraz grunty zadrzewione zakrzewione (LzPsIV) i nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021223/9.

Ustalone wadium w wymaganym terminie wpłaciły cztery osoby. W przetargu udział wzięło trzech uprawnionych oferentów. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 18 728,00 zł

Kwota wadium: 1 880,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 19 400,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Grzegorz Fryzel.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 12-08-2015 09:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-08-2015
 • Ilość wyświetleń: 927
 • Link do strony: http://baborow.pl/2226/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_134_w_ksiezym_polu.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 12-08-2015 09:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-08-2015
 • Ilość wyświetleń: 927
 • Link do strony: http://baborow.pl/2226/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_134_w_ksiezym_polu.html
 • Data publikacji: 12-08-2015 09:15 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-08-2015
 • Ilość wyświetleń: 927
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl