Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczacego Komisji Oswiaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje,że w dniu 10 września 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

  1. Bezpieczeństwo  mieszkańców Gminy

- sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach;

- sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.

  1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zapobieganie przestępczości w ZSP w Baborowie
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały druk nr 91/15 w sprawie  ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających rozpowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie Gminy Baborów;
  3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

mgr Mariusz Kostyk

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 02-09-2015 11:14
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 02-09-2015 11:16