Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Budzetu i Rozwoju Gpospodarczego RM w Baborowie

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 8 września 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Baborów za I półrocze 2015r. ;
 2. Składanie wniosków przez Komisję do projektu  budżetu na 2016r.;
 3. Omówienie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2016r.;
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.- projekt uchwały druk nr 89/15;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały  druk nr 90/15;
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 76/15 (Raków – dz. nr 72/1);
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 77/15 (Raków- dz. nr 463);
 5. wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 78/15 ( Sucha Psina – dz. nr 463);
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 79/15(Sucha Psina – dz. nr 451);
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 80/15 (Księże Pole- dz. nr 333/2;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały  druk nr 81/15( Czerwonków- dz. nr 386/2);
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały  druk nr 82/15 ( Czerwonków- dz. nr 387/2);
 10.  wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 83/15 (Czerwonków dz. nr 353/2);
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 84/3 (Czerwonków- dz. nr 353/3;
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 85/15(Czerwonków- dz. nr 401/2);
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 86/15 ( Babice- dz. nr 71);
 14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów-projekt uchwały druk nr 87/15 ( Babice- dz. nr 72);
 15. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw  Komunalizacji mienia gminnego- projekt druk nr 88/15;

 

 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

       Grażyna Mordel     

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 02-09-2015 11:19
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 02-09-2015 11:23