Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 14  września 2015 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  VIII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.- projekt druk nr 89/15;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 90/15;
 3. ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań
  sprzyjających rozpowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 91/15;
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 76/15 (Raków – dz. nr 72/1);
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów-  projekt uchwały druk nr 77/15 (Raków- dz. nr 423);
 6. wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt uchwały druk nr 78/15 ( Sucha Psina – dz. nr 463);
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 79/15(Sucha Psina – dz. nr 451);
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 80/15 (Księże Pole- dz. nr 333/2);
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały  druk nr 81/15( Czerwonków- dz. nr 386/2);
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały  druk nr 82/15 ( Czerwonków- dz. nr 387/2);
 11.  wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 83/15 (Czerwonków dz. nr 353/2);
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 84/3 (Czerwonków- dz. nr 353/3);
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 85/15(Czerwonków- dz. nr 401/2);
 14. wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 86/15 ( Babice- dz. nr 71);
 15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 87/15 ( Babice- dz. nr 72);
 16. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego- projekt uchwały druk nr 88/15;
 17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów – projekt
  uchwały druk nr 93/15 (Baborów- dz. nr 1192);
 18. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk  nr 94/15 (Baborów- dz. 1227/1)
 19. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na
  bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony  – projekt uchwały druk nr 95/15 (Tłustomosty dz. Nr 134/3, 134/4).

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Krzysztof Tokarz

 

 Baborów, dnia 7 września 2015r.

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 10-09-2015 09:07
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 10-09-2015 09:16