Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie

        

W dniu  5 października 2015 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie oznaczona
w ewidencji jako działka nr 632/19 o powierzchni 0,8949 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.II ( R) i zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono trzy osoby, która w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 224,00 zł.

Kwota wadium: 25,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).

Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został Pan Damian Himml.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
19 października 2015 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                         Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 12-10-2015 12:27
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 12-10-2015 12:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 807
 • Link do strony: http://baborow.pl/2303/informacja_o_wyniku_przetargu_na_dzierzawe_dzialki_nr_63219_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 12-10-2015 12:27
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 12-10-2015 12:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 807
 • Link do strony: http://baborow.pl/2303/informacja_o_wyniku_przetargu_na_dzierzawe_dzialki_nr_63219_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 12-10-2015 12:27 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 12-10-2015 12:41 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 807
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  12-10-2015, godz. 12:41:28
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-10-2015, godz. 12:37:13
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-10-2015, godz. 12:31:30
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-10-2015, godz. 12:28:28
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-10-2015, godz. 12:27:04
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl