Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Równać Szanse 2015 - ankieta dla osób w wieku 13-19 lat

Osoby z terenu powiatu głubczyckiego, które chcą uczestniczyć w projekcie "Równać Szanse 2015" powinny wypełnić ankietę przedprojektową, wybierając tym samym interesujące dla siebie tematy warsztatów. Jedyny warunek uczestnictwa jest taki, by mieszkać na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców i być w wieku gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym.

"Fundacja Inwestujemy w Przyszłość przygotowuje projekt dla osób w wieku 13-19 lat. Zgłoś pierwszeństwo udziału oraz nadaj mu ostateczny kształt:

link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1FhAwklEyGneWxr5xHUaG9jxsi763XdaXC_xQh6aj_pM/viewform

Celem projektu będzie wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości."

Lucyna Głogiewicz

Fundacja Inwestujemy w Przyszłość

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 16-10-2015 14:03