Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki 1286/1 w Baborowie

Baborów, 2015-10-20

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  12 października 2015 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie oznaczona
w ewidencji jako działka nr 1286/1 o powierzchni 0,3321 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.II ( R)  zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Ustalone wadium w wymaganym terminie wpłaciły dwie osoby.  W przetargu udział wziął jeden uprawniony oferent.  Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 83,00 zł.

Kwota wadium: 9,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 84,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery złotych).

Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został Pan Bernard Komorek.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 27 października 2015 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-10-2015 13:36
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-10-2015 13:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 839
 • Link do strony: http://baborow.pl/2311/informacja_o_wyniku_przetargu_na_dzierzawe_dzialki_12861_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-10-2015 13:36
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-10-2015 13:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 839
 • Link do strony: http://baborow.pl/2311/informacja_o_wyniku_przetargu_na_dzierzawe_dzialki_12861_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 20-10-2015 13:36 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 20-10-2015 13:41 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 839
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  20-10-2015, godz. 13:41:00
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-10-2015, godz. 13:36:41
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl