Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczęcej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie

informuje,

 

że w dniu 26 października 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie
 Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza działalności Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie (kondycja finansowa spółki,  ocena realizacji zadań do których spółka jest powołana);
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.- projekt uchwały druk nr 98/15;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały  druk nr 99/15;
 3. stawek podatku od nieruchomości – projekt druk nr 99/15;
 4. zwolnień od podatku od nieruchomości –projekt uchwały druk nr 100/15;
 5. podatku od środków transportowych – projekt uchwały druk nr 101/15;
 6. opłaty targowej- projekt uchwały druk nr 102/15;
 7. ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych- projekt uchwały druk nr 103/15;
 8. wydzierżawienia  nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i zawarcia kolejnej  umowy do 3 lat- projekt uchwały druk nr 96/15;
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

       Grażyna Mordel     

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 20-10-2015 15:27
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 20-10-2015 15:28