Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 29 października 2015 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  IX sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.- projekt uchwały druk nr 98/15;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały  druk nr 99/15;
  3. stawek podatku od nieruchomości – projekt druk nr 99/15;
  4. zwolnień od podatku od nieruchomości –projekt uchwały druk nr 100/15;
  5. podatku od środków transportowych – projekt uchwały druk nr 101/15;
  6. opłaty targowej- projekt uchwały druk nr 102/15;
  7. ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych- projekt uchwały druk nr 103/15;
  8. wydzierżawienia  nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i zawarcia kolejnej  umowy do 3 lat- projekt uchwały druk nr 96/15;
  9.  ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego finansowego na realizację  zadań  sprzyjających rozpowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie Gminy Baborów – projekt druk nr 91a.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Tokarz

 

 Baborów, dnia 20 października 2015 r

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 21-10-2015 14:06
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 21-10-2015 14:12