OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 10.11.2015 r.

UNI.6733.6.2015

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania                                                                               

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania na wniosek Tomasza Krupy przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych Baborów spółka z o.o. (działającego z upoważniania udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów GPI.7013.2.2015 z dnia 09.09.2015 r.)w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.6.2015 dla inwestycji polegającej pn ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo, obręb Tłustomosty”

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do  wiadomości  :

 1. Tomasz Krupa, Zakład Usług Komunalnych, ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów,
 2. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
 3. SKARB PAŃSTWA – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa,
 4. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz,
 5. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 6. Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. 1 maja 6, 45-068 Opole,
 7. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie,
 8. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Tłustomosty,
 9. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Langowo,
 10. Tablica ogłoszeń w miejscowości Raków,
 11. A/a.

 

Osoba prowadząca sprawę:

Ilona Kuszarecka

tel. 77 403 69 34; fax. 77 403 69 28

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 10-11-2015 13:21
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 10-11-2015 13:23
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 10-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 779
 • Link do strony: http://baborow.pl/2336/obwieszczenie_o_zakonczeniu_postepowania_nr_uni673363015_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 10-11-2015 13:21
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 10-11-2015 13:23
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 10-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 779
 • Link do strony: http://baborow.pl/2336/obwieszczenie_o_zakonczeniu_postepowania_nr_uni673363015_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Data publikacji: 10-11-2015 13:21 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 10-11-2015 13:23 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 10-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 779
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  10-11-2015, godz. 13:23:02
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  10-11-2015, godz. 13:21:47
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl