Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 1 grudnia 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Baborowie następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja Burmistrza o przetargach, udzielanych zamówieniach poniżej 30 tys euro
  i realizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów;
 2. Stopień realizacji funduszu sołeckiego za okres do 30 listopada 2015r;
 3. Analiza projektu budżetu na 2016r.
 4. Omówienie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2016-2018”;
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. zwolnień od podatku od nieruchomości – projekt uchwały druk nr 100/15;
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 108/15 ( lokal mieszkalny  do remontuw Sułkowie);
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 109/15 (lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie);
 4.  wydzierżawienia  nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat- projekty uchwał nr 110/15, 111/15, 112/15 ;
 1. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

       Grażyna Mordel     

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 24-11-2015 13:50
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 24-11-2015 14:03