Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie

                                                          

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w dniu 3 grudnia 2015r.
o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM z w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

  1. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych  w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie;
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
  1. zmiany uchwały nr XXXVIII-370/14 Rady  Miejskiej w Baborowie  z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie ustalenia  odpłatności za przedszkola publiczne- projekt uchwały druk nr 104/15;
  2. uchwalenia Statutu Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 92/15;
  1. Sprawy bieżące, w tym m.in. wyjaśnienie dot. kosztów eksploatacyjnych za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

 

 Przewodniczący Komisji

      mgr Mariusz Kostyk

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 24-11-2015 14:07
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 24-11-2015 14:13