PL EN DE CZ

WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 
POMOC SPOŁECZNA
 
 
DOCPodanie o pomoc.doc
 
PDFOświadczenie o stanie majątkowym.pdf
 
PDFOswiadczenie.PDF
 
DOCZaświadczenie dla pracodawcy.doc
 
 
DOCXoświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową- zał nr 5b.docx
 
 
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf
 
PDFWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf

 

Załączniki do wniosków:

 

PDFOświadczenie dot. przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.pdf

PDFOświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu.pdf

PDFOświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym.pdf

PDFoświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.pdf

PDFoświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.pdf

PDFoświadczenie o terminie i okresie na jaki zostal udzielony urlop wychowawczy.pdf

PDFoświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.pdf

PDFoświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.pdf

PDFoświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.pdf

PDFoświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnegol.pdf

DOCoświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń spolecznych.doc

PDFoświadczenie potwierdzające tymczasowe miejsce zameldowania ucznia.pdf

DOCXwzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.docx

DOCXzgoda świadczeniobiorcy na przekazywanie świadczeń na konto bankowe.docx

DOCOświadczenie US.doc

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf

 

Załączniki do wniosku:
 

PDFOświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu SW.pdf

PDFOświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym SW.pdf

PDFOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego SW.pdf

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE

DOCWniosek o przyznanie stypendium szkolnego.doc

DOCWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.doc

 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.pdf

Załączniki do wniosku:
 

PDFOświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu FA.pdf

PDFOświadczenie o zryczałtowanym podatku FA.pdf

PDFoświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf

PDFoświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.pdf

PDFoświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.pdf

PDFoświadczenie o bezskuteczności egzekucji.pdf

DOCXzgoda świadczenibiorcy na przekazywanie świadczeń na konto bankowe.docx

DOCOświadczenie US.doc

 

DODATEK MIESZKANIOWY
 

PDFWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf

 

Załączniki do wniosku:

PDFwykaz-wydatkow-mieszkaniowych-w-gosp-dom-czl-spoldzielni-mieszk-oraz-wlascicieli-i-najemcow-lokali-w-budynkach-spoldzielni-mieszkaniowych-.pdf

PDFwykaz-wydatkow-mieszkaniowych-w-gospodarstwach-domowych-najemcow-i-podnajemcow-oraz-innych-osob-majacych-tytul-prawny-do-uzytkowania-lokalu.pdf

PDFwykaz-wydatkow-mieszkaniowych-w-gospodarstwach-domowych-wlascicieli-lokali-mieszkaniowych.pdf

PDFzaświadczenie.pdf

 

DODATEK ENERGETYCZNY

 

DOCXWniosek o przyznanie dodatku energetycznego.docx

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności- dziecko

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.pdf

PDFZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.pdf

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - osoba dorosła

 

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.pdf

PDFZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.pdf

 

Dokumenty dodatkowe do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności:

PDFUpoważnienie.pdf

PDFZaświadczenie lekarskie.pdf

PDFInformacje dodatkowe.pdf

PDFKarta uzupełniająca dotyczy wnioskodawcy- w celu rozpatrzenia zaocznego.pdf

 

 

Zaświadczenie o stanie zdrowia- druk N-9

 

PDFZaświadczenie N-9 s. 1.pdf

PDFZaświadczenie N-9 s.2.pdf

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

DOCwniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.doc

 

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  bip  a  ok  wyloguj  test  firm  katalog  s  str
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
25
czerwca
niedziela
Kliknij na wybraną datę