Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 7 grudnia2015 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  X sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. uchwalenia Statutu Gminy Baborów – projekt uchwały  druk nr 92/15;
 2. zmiany uchwały nr XXXVIII-370/14 Rady Miejskiej w Baborowie   z dnia 24 czerwca 2014r.
  w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne -
  projekt uchwały druk nr 104/15;
 3. wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Baborów
  ( lokal mieszkalny do remontu  w Sułkowie 86A) – projekt uchwały druk nr 108/15;
 4. wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Baborów
   ( lokal mieszkalny do remontu  w Sułkowie 86B) – projekt uchwały druk nr 109/15;
 5. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej
  umowy do 3 lat- projekt uchwały druk nr 110;
 6. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej
  umowy do 3 lat- projekt uchwały druk nr 111;
 7. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej
  umowy do 3 lat- projekt uchwały druk nr 112;
 8. nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 117/15;
 9. nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów - projekt uchwały druk nr 118/15;
 10. uchwalenia ”Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2016-2018 ”- projekt uchwały druk nr 113/15;
 11. zwolnień od podatku od nieruchomości – projekt druk 100 a/15;
 12. zmiany Uchwały nr IX-93/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015r.
  w sprawie  stawek podatku od nieruchomości- projekt uchwały druk nr 114/15;
 13. zmiany Uchwały NrIX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015r.
  w sprawie podatku od środków transportowych – projekt uchwały druk nr 115/15;
 14. zmiany Uchwały Nr IX-97/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015r.
  w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i i informacji  podatkowych- projekt uchwały druk nr 116/15.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym; 

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Baborowie

Krzysztof Tokarz

 

Baborów, dnia 30 listopada 2015r.

 

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 01-12-2015 14:49
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 01-12-2015 15:00