Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego

 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu!

W związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 5.08.2015. poz. 1255 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej informuję, iż;

1.nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

   - poinformowanie osoby   uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach,

    - wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego,

    - udzielenie pomocy przy sporządzeniu projektu pisma.

2.nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

    - podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

    - z zakresu prawa celnego, dewizowego lub handlowego,

    - związanych z prowadzeniem działalności, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Bezpłatna pomoc przysługuje osobie fizycznej, której  przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej, której przyznano Kartę Dużej Rodziny, ofiarom represji wojennych, osobom z ważną legitymacją weterana działającego poza granicami państwa lub osobie, która nie ukończyła 26 lat życia i tym osobom, które ukończyły 65 rok życia.

Pomoc prawna będzie świadczona na terenie powiatu głubczyckiego od początku 2016 roku w dwóch na stale wyznaczonych miejscach w każdym dniu roboczym przez cztery godziny.

Adres miejsc świadczenia bezpłatnych usług prawnych:

1 Głubczyce, budynek biurowy PCPR przy ul. Sobieskiego 5a – parter.

2.Kietrz , siedziba Urzędu Gminy przy ul. 3 Maja nr 1.

                                                                                                 

                                                                                                                 /-/   Józef Kozina

                                                                                                              Starosta Głubczycki

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 28-12-2015 16:34