Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę działek(łąki) w Baborowie przy ul. Raciborskiej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,  poz. 1774 z dnia 30 października 2015r.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

OGŁASZA I USTNY PRZETRAG NIEOGRANICZONY

Na dzierżawę działek nr 1192, 1194,1195,1196,1197  o  łącznej powierzchni  0,3860 ha
w Baborowie przy ul. Raciborskiej zapisane w KW Nr OP1G/00021222/2 jako  łąki.

Przeznaczenie nieruchomości:Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działki nr 1192, nr 1196 oraz nr 1194, 1195 i 1196 oznaczony jest symbolem 15 BA – RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA –RI:

Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 8 lutego 2016 r. o godzinie  9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie (I piętro-pokój 18).

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego  została ustalona na kwotę 35,00 zł. brutto.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku  wypowiadania warunków umowy z chwilą  zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi  pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w wysokości 4,00 zł. w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.13.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem  2 lutego 2016 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie spisana umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980.

                                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                    mgr  Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 07-01-2016 10:02
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 07-01-2016 10:03
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 653
 • Link do strony: http://baborow.pl/2400/ogloszenie_o_i_przetargu_nieograniczonym_na_dzierzawe_dzialeklaki_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 07-01-2016 10:02
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 07-01-2016 10:03
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 653
 • Link do strony: http://baborow.pl/2400/ogloszenie_o_i_przetargu_nieograniczonym_na_dzierzawe_dzialeklaki_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej.html
 • Data publikacji: 07-01-2016 10:02 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 07-01-2016 10:03 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 653
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  07-01-2016, godz. 10:03:22
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-01-2016, godz. 10:02:07
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl