Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej

w dniu 26 stycznia 2016 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XI sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 121/16;
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt uchwały druk nr 122/16;
 3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych – projekt uchwały druk nr 124/16;
 4. zmiany uchwały  Nr IX-96/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015r.
  w sprawie opłaty targowej- projekt uchwały druk  nr 123/16;
 5. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt uchwały  druk nr 129/16;
 6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 130/16;
 7. zmiany uchwały Nr XXXVIII-278/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 września 2010r. 
  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwolywania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania- projekt uchwały druk nr 125/16;   
 8.  zmiany uchwały Nr IV-31/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr 126/16;  
 9. odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie- projekt uchwały druk nr 127/16;
 10. zmiany uchwały Nr II-3/14 z dnia 4 grudnia 2-14r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie- projekt uchwały druk nr 128/16;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

   6. Zapytania, wolne wnioski.

   7. Zakończenie obrad.     

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

                 Baborów, dnia 19 stycznia 2016  r

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 19-01-2016 14:55
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 19-01-2016 15:01