Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

informuje,

że w dniu 9 lutego 2016r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

  1. Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży;
  2. Omówienie prowadzenia selekcji odpadów na terenie Gminy Baborów;
  3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok;
  4. Dyskusja nt. powołania Gminnej Rady Sportu;
  5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

mgr Mariusz Kostyk

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 04-02-2016 08:44
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 04-02-2016 08:46