Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2016.- projekt uchwały druk nr 120/16;
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 133/16;
  3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt uchwały  druk nr 134/16;
  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 135/16;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Baborowie

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 10 lutego 2016  r

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 11-02-2016 10:27
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 11-02-2016 10:46