Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącej Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego informuje, że w dniu 16 lutego 2016r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzdu Miejskiego w Baborowie odbedzie sie posiedzenie komisji.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza zadań realizowanych w Gminę Baborów na 2015r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych;
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów-
  projekt uchwały druk nr 133/16;
 2. Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2016 – projekt uchwały druk nr 120/16;
 3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 134/16;
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 135/16;
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

       Grażyna Mordel     

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 11-02-2016 10:53
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 11-02-2016 10:58