Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór

URZĄD MIEJSKI

INFORMUJE, ŻE W WYNIKU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA

PN. „UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BABORÓW –VII NABÓR”,

USUNIĘTO 3 353 m2  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST,

CO POZWOLIŁO NA OSIĄGNIĘCIE EFEKTU RZECZOWEGO
I EKONOMICZNEGO W WYSOKOŚCI  48,51 Mg.

ZADANIE BYŁO REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU.

KOSZT CAŁEGO ZADANIA WYNIÓSŁ 21 857,68 zł, z czego:  

50 % stanowiło dofinansowanie z NFOŚiGW – 10 928,84 zł;

35% stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW – 7 650,18 zł;

15% pokryła Gmina Baborów – 3 278,66 zł.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza VII nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych
z usuwaniem azbestu

Termin składania wniosków:

od 15 lutego do 21 marca 2016 roku

Szczegółowe informacje:

Urząd Miejski w Baborowie

pokój nr 19 (I piętro)

tel: 77 4036924

Dofinansowanie może obejmować:

demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Koszty pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gmina Baborów  

 

DOCWNIOSEK o dofinansowanie - azbest 2016.doc (63,50KB)

PDFzałącznik 1.pdf (420,61KB)

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 12-02-2016 10:22
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 19-10-2016 08:34