Informacja o wyniku przetargu-działka nr 72 w Babicach

            Baborów, 2016-02-18

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 10 lutego 2016 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Babicach, oznaczona w ewidencji jako działka nr 72 o powierzchni 0,3800 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021225/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 9 580,00 zł

Kwota wadium: 960,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 25 lutego 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                           Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 18-02-2016 09:25
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 381
 • Link do strony: http://baborow.pl/2457/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_72_w_babicach.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 18-02-2016 09:25
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 381
 • Link do strony: http://baborow.pl/2457/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_72_w_babicach.html
 • Data publikacji: 18-02-2016 09:25 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 381
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl