Informacja o wyniku przetargu-działka nr 423 w Rakowie

            Baborów, 2016-02-18

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 10 lutego 2016 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Rakowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 423 o powierzchni 0,0200 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów grunty rolne zabudowane (B-RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021229/1.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2 280,00 zł

Kwota wadium: 230,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2 310,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziesięć złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Benon i Ewa Brzenk.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 25 lutego 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                           Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

 

Artur Czechowicz

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 18-02-2016 09:32
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 18-02-2016 09:33
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 583
 • Link do strony: http://baborow.pl/2458/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_423_w_rakowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 18-02-2016 09:32
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 18-02-2016 09:33
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 583
 • Link do strony: http://baborow.pl/2458/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_423_w_rakowie.html
 • Data publikacji: 18-02-2016 09:32 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 18-02-2016 09:33 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 583
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  18-02-2016, godz. 09:33:10
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  18-02-2016, godz. 09:32:36
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl