Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 1242/6 w Baborowie

     

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z dnia 30 października 2015r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 

OGŁASZA I USTNY PRZETRAG NIEOGRANICZONY

Na dzierżawę części działki  o pow. 0,0290 ha  z działki nr 1242/6 o pow. 0,9627 ha
w Baborowie przy ul. Raciborskiej zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl.III
i tereny budowlane z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI:Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 21 marca 2015 r.
 o godzinie  9:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój 18).

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego  została ustalona na kwotę 44,00 zł. brutto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w wysokości 5,00 zł. w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.13.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem  16 marca 2016 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie spisana umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980.

                                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                    mgr  Elżbieta Kielska

                                                                                       

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 19-02-2016 09:49
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 19-02-2016 10:14
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 19-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 677
 • Link do strony: http://baborow.pl/2460/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_dzierzawe_czesci_dzialki_12426_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 19-02-2016 09:49
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 19-02-2016 10:14
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 19-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 677
 • Link do strony: http://baborow.pl/2460/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_dzierzawe_czesci_dzialki_12426_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 19-02-2016 09:49 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 19-02-2016 10:14 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 19-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 677
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-02-2016, godz. 10:14:08
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  19-02-2016, godz. 09:53:47
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  19-02-2016, godz. 09:53:33
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  19-02-2016, godz. 09:49:44
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl