Informacja o wyniku przetargu-działka nr 387/2 w Czerwonkowie

            Baborów, 2016-02-23

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 15 lutego 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, stanowiąca drogę, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 387/2 o powierzchni 0,0900 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów drogę (dr), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4 880,00 zł

Kwota wadium: 490,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 4 930,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Matejka.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 1 marca 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

              Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-02-2016 13:39
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 539
 • Link do strony: http://baborow.pl/2469/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_3872_w_czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-02-2016 13:39
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 539
 • Link do strony: http://baborow.pl/2469/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_3872_w_czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 23-02-2016 13:39 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 539
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl