Informacja o wyniku przetargu-działka nr 451 w Suchej Psinie

            Baborów, 2016-02-23

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 15 lutego 2016 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Suchej Psinie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 451 o powierzchni 0,0300 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rowy (W), zapisana w KW OP1G/00021228/4.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1 780,00 zł

Kwota wadium: 180,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Matejka.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 1 marca 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

         Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-02-2016 13:44
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 558
 • Link do strony: http://baborow.pl/2470/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_451_w_suchej_psinie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-02-2016 13:44
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 558
 • Link do strony: http://baborow.pl/2470/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_451_w_suchej_psinie.html
 • Data publikacji: 23-02-2016 13:44 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 558
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl