Informacja o wyniku przetargu-działka nr 463 w Suchej Psinie

            Baborów, 2016-02-23

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 15 lutego 2016 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunt orny, położona w Suchej Psinie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 463 o powierzchni 0,3900 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021228/4.

Ustalone wadium w wymaganym terminie wpłaciły dwie osoby. W przetargu udział wziął jeden uprawniony oferent. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 23 280,00 zł

Kwota wadium: 2 330,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 23 520,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Matejka.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 1 marca 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

          Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-02-2016 13:49
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 532
 • Link do strony: http://baborow.pl/2471/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_463_w_suchej_psinie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-02-2016 13:49
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 532
 • Link do strony: http://baborow.pl/2471/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_463_w_suchej_psinie.html
 • Data publikacji: 23-02-2016 13:49 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 532
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl