Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1227/1 w Baborowie

            Baborów, 2016-02-24

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 16 lutego 2016 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1227/1 o powierzchni 0,2600 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 35 478,00 zł

Kwota wadium: 3 550,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 2 marca 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 24-02-2016 08:23
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 24-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 601
 • Link do strony: http://baborow.pl/2476/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_12271_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 24-02-2016 08:23
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 24-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 601
 • Link do strony: http://baborow.pl/2476/informacja_o_wyniku_przetargudzialka_nr_12271_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 24-02-2016 08:23 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 24-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 601
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl