Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

DECYZJA O DOFINANSOWANIU

clip_image002.jpeg

Komitet Monitorujący wraz z początkiem września, zatwierdził projekt do dofinansowania w ramach działania 22.2.2. Wspieranie turystyki Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. Wśród projektów uznanych znalazł się projekt partnerstwa Gminy Baborów i Gminy Hradec nad Morawicą pn. „Rozwój turystyki na pograniczu polsko czeskim poprzez sport i rekreację”

Całkowita wartość projektu wynosi 1 090 286,98 Euro.

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-03-2009 14:45