Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KURS JĘZYKA CZESKIEGO

clip_image002.jpeg

Dnia 16 stycznia 2009 r. została podpisana umowa z Centrum Języków Obcych „Europa”  z Raciborza na prowadzenie kursu języka czeskiego. W kursie będzie uczestniczyć 10 pracowników Urzędu Miejskiego w Baborowie, którzy są zaangażowani w realizację projektu „Rozwój turystyki na pograniczu polsko- czeskim poprzez sport i rekreację” w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna  Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska na lata 2007- 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Hradec nad Morawicą, który jest partnerem Gminy Baborów w tym projekcie, również będzie prowadził kurs języka polskiego dla osób zaangażowanych w realizację projektu.  Po stronie polskiej kurs odbędzie się w okresach od stycznia do czerwca 2009 oraz od września 2009 do czerwca 2010roku. Szkolenie ma na celu ułatwienie kontaktów pomiędzy pracownikami polskich i czeskich Urzędów, usprawnienie realizacji i rozliczania projektu. W dalszej perspektywie pozwoli na lepsze komunikowanie się przy tworzeniu kolejnych wniosków projektowych i dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Hradec nad Morawicą i Gminą Baborów.

 

 

Kurs języka czeskiego

 Kurs języka czeskiego

 Kurs języka czeskiego

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-03-2009 15:05